Reducie na stulecie

Zjazd PTBT

Czy tylko Reduta? Wspólnota – zespół – spółdzielnia twórcza – kolektyw w teatrze

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych w Spale (20–22 września 2019)  z okazji stulecia Reduty poświęcony będzie zespołowości, kolektywności w działaniu teatralnym, w perspektywie historycznej i współczesnej. Spała – jako miejsce zjazdu – została wybrana nieprzypadkowo. 

Wróć do strony głównej

Zobacz wszystkie aktualności