Reducie na stulecie

Seminarium encyklopedyczne w Warszawie

Doroczne seminarium warsztatowe organizowane przez redakcję Encyklopedii Teatru Polskiego

Seminarium warsztatowe autorstwa redaktorów Encyklopedii Teatru Polskiego, poświęcone złożonemu zjawisku, jakim jest zespół teatralny – rozumiany nie tylko jako grupa ludzi pracująca w danej instytucji.

Dość powszechne jest przekonanie, że zespołowość to cecha szczególna polskiego teatru. Ale jak tę cechę zdefiniować i opisać, skoro nie chodzi o dowolną grupę współpracujących ze sobą artystów, ale o grupę połączoną szczególnymi więziami, które nie ograniczają się do łączności instytucjonalnej lub administracyjnej? Ten złożony fenomen formacji czy konstelacji artystycznych chcielibyśmy uczynić przedmiotem refleksji i dyskusji. Pytanie o zespoły, które miały charakter odrębny i specyficzny, były skupione najczęściej wokół znaczącego twórcy, a ich działalność czy obecność pozostawiła wyraźny ślad w polskim teatrze, chcemy zadać w kontekście szczególnie trudnym: encyklopedycznych haseł wymagających syntetyczności i zwartości.

„Jak opisać w Encyklopedii Teatru Polskiego fenomen zespołu teatralnego?” – oto tytułowe pytanie seminarium. Wprowadzenie do tematu stanowiły wystąpienia zaproszonych badaczy i krytyków, którzy zgodzili się podjąć refleksję nad wybranymi zespołami: Wandy Świątkowskiej (zespół Reduty), Małgorzaty Dziewulskiej (zespół Jerzego Grzegorzewskiego), Tadeusza Nyczka (zespół Starego Teatru), Tomasza Platy (zespół Akademii Ruchu). Wstępem do spotkania był pokaz filmu Michała Januszańca. Prowadzenie: Wojciech Dudzik i Dariusz Kosiński.

Zapis filmowy

 

 

Wróć do strony głównej

Zobacz wszystkie aktualności