Reducie na stulecie

Objazdy

mapa objazdów Reduty

Trasy objazdów Reduty

Trasy Reduty

Interaktywna mapa przedstawia trasy objazdów Reduty nałożone na mapę Polski z 1935 roku (edycja Wojskowego Instytutu Geograficznego). Klikając na każdą „szpilkę”, zobaczysz „dymek” informacyjny na temat występu w danej miejscowowości, strzałki u dołu pozwalają przejść do następnego lub poprzedniego etapu dane trasy. Ikona ze znakiem Reduty oznacza punkt startowy objazdu.
W panelu Informacje, wyświetlanym po prawej stronie, znajdują się poszczególne etapy tras w układzie chronologicznym.
Ikona „oko” pozwala włączać/wyłączać warstwy mapy z poszczególnymi objazdami. Można też wyszukiwać (filtrować) miejscowości, by sprawdzić, czy i kiedy Reduta gościła w danym mieście. Ikony [+][-] pozwalają na powiekszanie/zmniejszanie widoku mapy (można w tym celu użyć kółka myszy). Używając prawego przycisku myszy możemy wyświetlić dodatkowe menu, pozwalające przybliżyć/oddalić mapę w danym miejscu, wyświetlić listę tras (Przeglądaj dane) i informacje ogólne o trasach (Informacje) – jeśli zostały wyłączone, ponadto wyszukać miejscowość w bazie OpenStreetMap, a także, używając opcji Kierunki stąd, przejść do współczesnej mapy danego rejonu. 


Kliknij, by przejść do mapy.

Oprac.Janusz Legoń, współpraca Wanda Świątkowska

Na zdjęciu nagłówkowym: Lida, stara studnia obok ruin zamku Giedymina. 4 czerwca 1927 na dziedzińcu Reduta zagrała Księcia Niezłomnego. Źródło: NAC

Wróć do strony głównej

Zobacz wszystkie aktualności