Reducie na stulecie

Odtwarzanie Reduty

czytania w Muzeum Teatralnym


Cykl ODTWARZANIE REDUTY to teatralizowane czytania sześciu sztuk z repertuaru warszawskiej pierwszej  Reduty, przygotowane przez Muzeum Teatralne we współpracy z Akademią Teatralną i Teatrem Narodowym. Czytania odbywają się w historycznych Salach Redutowych Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, w których Reduta rozpoczęła swoją działalność.

ODTWARZANIE REDUTY włącza do współpracy studentów aktorstwa oraz doświadczonych w zawodzie mistrzów – zgodnie z zasadą stosowaną w Reducie. Osterwa stawiał sobie i swoim aktorom istotne, obliczone na pożytek w przyszłości, zadania wychowawcze i obywatelskie realizowane w teatrze pojętym jako laboratorium artystyczne i społeczne, poszukujące polskiego stylu i etosu teatralnego, a nawet szerzej – stylu i etyki życia zbiorowego. Redutowy etos aktora zasadzał się na idei samopoznania, samodoskonalenia i ofiarowywania siebie samego w scenicznym akcie twórczym."

ODTWARZANIE REDUTY poświęcone jest pamięci profesora Zbigniewa Osińskiego, najwytrwalszego i najwnikliwszego badacza Reduty.

PROGRAM

15 kwietnia 2019, godz. 17:00

Stefan Żeromski  Uciekła mi przepióreczka

w wykonaniu Aktorów Teatru Narodowego: Dominiki Kluźniak, Lidii Pronobis, Mariusza Benoit, Jana Englerta, Oskara Hamerskiego, Grzegorza Kwietnia, Jerzego Łapińskiego, Jacka Mikołajczaka, Pawła Paprockiego, Marcina Przybylskiego, Jerzego Radziwiłowicza, Przemysława Stippy; przy udziale chóru dziecięco-młodzieżowego i mieszanego „Artos” im. W. Skoraczewskiego przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej

reżyseria Piotr Cieplak, wprowadzenie prof. dr hab. Wojciech Dudzik

______________________

13 maja 2019, godz. 17:00

Tadeusz Rittner  W małym domku

w wykonaniu: Mai Komorowskiej, Gabrieli Muskały, Michaliny Łabacz, Macieja Raniszewskiego, Arkadiusza Janiczka, Tomasza Maśląkowskiego, Jerzego Łapińskiego, Karola Biskupa

z towarzyszeniem harfy: Anna Piechura Gabryś

reżyseria Lena Frankiewicz, wprowadzenie dr Henryk Izydor Rogacki

______________________

czerwiec 2019

Benedykt Hertz  Czupurek

reżyseria Wiesław Czołpiński

______________________

październik 2019

Jerzy Szaniawski  Papierowy kochanek

reżyseria Marcin Hycnar, wprowadzenie dr Barbara Osterloff

______________________

29 listopada 2019, godz. 17:00

w stulecie pierwszej premiery Reduty

Stefan Żeromski  Ponad śnieg bielszym się stanę

reżyseria Edward Wojtaszek, wprowadzenie prof. dr hab Dariusz Kosiński

Panel wybitnych reżyserów i aktorów młodego pokolenia na temat dziedzictwa Reduty we współczesnym polskim teatrze.

______________________

grudzień 2019

Leon Schiller  Pastorałka

reżyseria Jarosław Kilian

______________________

Na czytania wejściówki do odbioru w kasach Teatru Wielkiego

 

 

Wróć do strony głównej

Zobacz wszystkie aktualności