Reducie na stulecie

Odtwarzanie Reduty

Czupurek Benedykta Hertza

17 czerwca 2019 o godz. 17.00 w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej odbędzie się czytanie sztuki Benedykta Hertza Czupurek. Sztukę w opracowaniu reżyserskim Wiesława Czołpińskiego przeczytają pedagodzy i studenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie – Filii w Białymstoku.

Wprowadzenie wygłosi prof. Krzysztof Mrowcewicz.

Wejściówki do odbioru w kasach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Wróć do strony głównej

Zobacz wszystkie aktualności