Reducie na stulecie

Targi Sztuki

Reduta w programie Teatr Polska

16 maja obędą się w siedzibie Instytutu Teatralnego TARGI SZTUKI, na których spektakle rekomendowanedo objazdu przez Komisję Artystyczną programu TEATR POLSKA zostaną zaprezentowane przedstawicielom domów kultury. Szczególne zaproszenie zostało w tym roku wysłane do domów kultury działających w miejscowościach, do których w dwudziestoleciu międzywojennym jeździła ze swoimi przedstawieniami Reduta, ponieważ to właśnie do tych legendarnych objazdów nawiązuje bezpośrednio idea programu.

Wróć do strony głównej

Zobacz wszystkie aktualności